صفحه اصلي در باره ما محصولات خدمات نماس با ما
   

شركت مهندسي صنعتي سپهرپاد

دفتر مركزی:  تهران -  خيابان خرمشهر -  خيابان عشقيار
 شماره 48 طبقه آخر              کد پستي : 1533846385

تلفن:                             88749078  -  88749077 
فكس :
                                                88753064 
 پست الكترونيكي:                  
 
sales@sepehrpad.com        info@sepehrpad.com    

كارخانه : تهران - جاده خاوران -  شهرك صنعتي علي آباد
 بلوار توسكا -  نبش نيلوفر پنجم - شماره 21
تلفن:                                      7- 4772575  0232

فكس :                                       4772165  0232 

ارتباط مستقيم با مديرعامل:
تلفن:                                                 88733450
 پست الكترونيكي:
        
hsalehinia@sepehrpad.com